Webinar

11 maj
08:00
– 08:45
Nu när verksamheterna fokuserar på en mer tillgänglig teknisk anläggningsinformation med mål så som digitala tvillingar och prediktivt underhåll ändras också synen på informationssäkerhet.
Information som tidigare befann sig olika applikationer och med olika benämningar – ”finns i sjön” – blir nu samlad och aggregerad.
Kartan över de som nyttjar informationen växer både internt och externt. Behovet av informationssäkerhetsklassade objektet förekommer alltså på många olika ställen. Detta betyder i sin tur att klassningen måste slå igenom i många olika strukturer och ibland i många olika IT system.
Utöver det tillkommer livscykelperspektivet.
Vem äger informationen och vem ska ha tillgång till vad?

Vore detta enkelt skulle vi ha bättre koll än vad vi har idag.
Sanningen är att det är komplext. Verksamheten behöver guidning i hur frågan bör angripas.

Patrik Carlsson och Therese Andersson Hjelm tar sig an ämnet.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till eventet