Katarina Hamberg

Katarina.Hamberg@tcg.se
+46702288389

Strategisk Rådgivare

Min styrka är min förmåga att hjälpa kunder att identifiera sina egentliga behov, mitt område är krav och min drivkraft är förbättringar. Som kravanalytiker konkretiserar jag möjligheter och utvecklingspotential, något som jag har 7 års praktisk erfarenhet av.  Jag har en bred bransch-erfarenhet och en talang för att identifiera förbättringsområden och driva förbättringsarbete. 

Jag bidrar även med stor erfarenhet av agil arbetsmetodik (Kanban, Scrum, SAFe..) bl.a. i rollen Scrum Product Owner (certifierad) vars främsta uppgift är att skala och prioritera behov för att nå snabba och värdefulla leveranser med hög kvalitet. 

Jag är social, engagerad och positiv och det bästa jag vet är att åka skidor. I brist på snö ägnar jag fritiden åt tennis, klättring och god mat