Åsa Blomgren

Asa.blomgren@tcg.se
+46761356241

Strategisk Rådgivare

Min stora styrka är mitt holistiska perspektiv, och erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektarbete samt gruppdynamik/– utveckling. Jag bidrar med erfarenhet, stabilitet, närvaro och kvalitet i mina leveranser. De senaste 11 åren har jag arbetat på Stockholm Exergi bl a som chef för produktionsplaneringen, chef för kundflödet från mätning till betalning. Den sista tiden var jag ansvarig för kvalitetsarbetet och IT projektportföljen på marknadsavdelningen.

Jag är lugn, strukturerad och har humor, är coachande till mitt sätt. Mina intressen är främst hälsa – träning, kost och personlig utveckling, samt att följa med inom den senaste hjärnforskningen.