Finansiella processer

Inom affärsområde ”Finansiella Processer” hjälper vi våra kunder att optimera sina AP-, AR- och bokslutsprocesser. Vår expertis täcker alla steg av inköps- och försäljningsprocesserna som är upphovet till de finansiella transaktionerna. Vår erfarenhet visar att framgångsrik automation kräver helhetstänk snarare än punktinsatser.

Oavsett var ditt företag är, om ni lider av tungrodda processer som sänker organisationen – eller om ni ser att endast delar kan förbättras är TCG en pålitlig partner.

Många av våra uppdrag har inslag av bäst nyttjande av molntjänster, upphandling, outsourcing till Shared Service Centres. Därutöver säkrar vi företags efterlevnad av lagstiftning kring elektronisk faktura.

Inköpsprocessen

Automation av inkommande fakturor, e-faktura, auto-kodning, netting och betalning