Inköpsprocessen

Nulägesanalys & identifiering av flaskhalsar

Genom att studera hela flödet, från order till hanterad faktura, stödda av dagens systemlösningar hittar vi områden med förbättringspotential.

Inkrementellt införande av förbättringar

Vi angriper de förbättringsområden där effekten blir som störst. Vi föreslår ändrade processteg, roller, samt tillägg i eller byte av systemstöd, med kontinuerlig mätning av värdeökningen.

Djup kompetens

Vår kompetens är kanske marknadens bredaste och djupaste. Vi hjälper dig att uppnå effekt snabbare – och att undvika fallgroparna.