TCG Ramverk

Vårt ramverk bygger på vår långa erfarenhet av att implementera många olika affärsprocesser i många olika branscher. Eftersom allt ” hänger ihop” fokuserar vi inte heller bara på t.ex. IT utan på samtliga områden som krävs för att uppnå ett lyckat resultat och uthållig önskad effekt för uppdragsgivaren. Ramverket och kompetensområden omfattar:

 • Strukturerad projektmetodik. Vi kan och utvecklar regelverken och implementationsmetoderna och säkrar framdrift och effekt.
 • Program- och Projektledning
 • Vi formulerar, mäter, verkställer, och vidareutvecklar verksamheten genom:
  • Processkartläggning och utveckling – processer kopplade till information, roller och IT
  • Definierar roller och styrning – roller kopplade till processer, information och IT
  • Definierar informationsstrukturen – information kopplade till processer, roller och IT
  • Integrerar system – System kopplade till processer, information och roller