introduktionskurs
MAX 10 deltagare

Utbildningen inom ISO/IEC 81346 riktar sig till dig som är chef eller ledare och har personal som nyttjar eller skall börja nyttja ISO/IEC 81346 för uppbyggnad av anläggningsinformation, anläggningsregister, konstruktion, m.m.. Kursen syftar till att ge dig som ledare underlag för att förstå ditt teams behov och utmaningar relaterat till tillämpningen av standarden, samt identifiera potentiella kompetens-/kunskapsgap. Du är sannolikt underhållschef, driftchef, produktionschef eller chef för ett projektkontor eller projekterings- eller konstruktionsavdelning.

KOSTNAD PER DELTAGARE 6 950 KR + MOMS

Kursbeskrivning: ISO/IEC 81346-serien för ledare

Denna utbildning inom ISO/IEC 81346 ger dig som ledare grundläggande förståelse för standarden, vad den används till, varför ni valt den, vad den väntas ge för värden och vilka utmaningar som de team som skall stå för tillämpningen står inför.

Den riktar sig till dig som leder team eller organisationer som står inför eller redan har börjat tillämpa ISO/IEC 81346 för anläggningsmärkning, för uppbyggnad av anläggningsregister och/eller uppbyggnad av teknisk information och dokumentation.

Den ger dig verktygen, insikterna och tryggheten du behöver för att stötta ditt/dina team i de utmaningar de står inför. Förutom att vi går igenom grunderna övar vi även på en del praktiska exempel, och utforskar vanliga utmaningar och hinder.

Om informationsstrukturering och ISO/IEC 81346 

ISO/IEC 81346 är ett robust regelverk för att referensbeteckna tekniska anläggningsobjekt och därigenom strukturera och klassificera samt tilldela tekniska anläggningsobjekt unika referens-identiteter. Standarden härstammar från dokumentationsbehovet att peka ut avgränsade tekniska system för att kunna beskriva dem i dokumentation. Den bygger på att man skapar strukturer baserat på ett antal olika sätt att betrakta objekten, så som funktion, placering och sammansättning. Detta kallas för aspekter. Antalet aspekter kan utökas över tid efter verksamhetens behov. Genom detta uppnås flexibilitet, intressentoberoende och stabilitet över anläggningsobjektens livscykel.

ISO/IEC 81346 har genom sin mångfacettering etablerat sig som den snabbast växande standarden för referensbeteckning, klassificering och strukturering av objekt. Den ersätter därmed tidigare och andra standarder inom området, så som KKS, BSAB96 och RDS-PP. Nära besläktat är även CoClass som bygger på ISO/IEC 81346 och som utvecklas av Svensk Byggtjänst.

Då ISO/IEC 81346 kan betraktas som ett bibliotek av allmänna principer ligger konsttrycket i att tillämpa dessa principer utifrån den aktuella verksamhetens beskaffenhet och dess behov.

Program

Program

DETALJER

  • DATUM: 2024-05-16
  • TID: 08:15 – 11:45
  • FORMAT: Online
  • Pris: 6 950 kr + moms

AGENDA

  • Historia, uppbyggnad och syfte
  • Effektivare konstruktion med bra strukturering
  • Skapa en fungerande systemindelning
  • Bygga strukturer
  • Skapa återanvändbara lösningar

Träffa våra föreläsare

TCG Utbildning

Kursen arrangeras av

TCG

Anders Malmberg TCG

Anders Malmberg

Verksamhetsarkitekt, Specialist ISO/IEC 81346

Utforska alla våra utbildningar & events 

TCG är ett av de få aktörerna på marknaden som har direkt erfarenhet från branschen, betydande roll i förändringen och samtidigt förmågan att översätta detta i praktiken. Det är det som gör oss unika, samtidigt som det är det vi vill dela med oss av. 

C/o: Ioffice
Drottninggatan 32
111 51 Stockholm

Org.nr. 556969 – 4226

Anmäl dig till eventet
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev