Få ut värdet av CoClass

Grundkurs
MAX 10 deltagare

Om du är involverad i byggbranschen har du säkert stött på BSAB. Det är utformat för att stödja ritningsbaserat arbete, men det brister i att hantera samband och detaljer på ett tillräckligt sätt för en digitaliserad process. För att fylla behovet av att effektivt hantera och förvalta information under hela anläggningens livscykel, har CoClass skapats. Det baseras på den etablerade standarden ISO/IEC 81346, som redan används inom flera branscher. Vår utbildningen i CoClass riktar sig till dig som vill veta vad CoClass innebär för din verksamhet, hur livscykelinformation utifrån tillgångsförvaltning kan stödja byggprocessen och förvaltningsprocessen. Idag nyttjas digitala verktyg men de används i en analog arbetsprocess. Det digitala tänkandet har inte omfattat befintliga arbetssätt. Denna kurs ska ge insikter i hur du tar stegen mot en mer digitaliserad och flödande hantering av teknisk information.

Denna grundkurs vänder sig till dig som vill förstå och lära sig om den nya generationens informationshantering inom byggsektorn. Oavsett din plats i organisationen har du förstått att en betydande mängd av anläggningens tekniska information genereras under projekteringsstadiet. Du vill lära dig att dra nytta av detta och använda samma terminologi genom hela livscykeln. Sannolikt arbetar du inom områden som projektering, fastighetsförvaltning, anläggningsutveckling eller drift- och underhållsorganisationer.

KOSTNAD PER DELTAGARE 6 950 kr + MOMS

Kursbeskrivning

Denna utbildning ger grundläggande förståelse för CoClass, byggbranschens nationella klassifikationssystem, och hur det kan skapa extra värde. Genom att kombinera CoClass med den internationella standarden ISO/IEC 81346 lär du dig att skapa enhetliga informationsstrukturer för olika tillgångar, vilket garanterar smidig överföring av information från projekt till förvaltning.

Vare sig du jobbar inom bygg- och fastighet, tillverknings- eller processindustri eller inom energisektorn, så är denna utbildning för dig!

Du får inblick i betydelsen av standardiserade strukturer i arbetsmetoder. Genom teoretiskt material och diskussioner får du kunskap om hur viktigt det är att korrekt specificera informationsleveranser och hur CoClass tillsammans med ISO/IEC 81346 kan användas för att etablera ett rollbaserat informationsflöde som stödjer olika verksamhetsprocesser. Kursen täcker även användningen av AMA Funktion för att specificera projektbehov och hur man kan komplettera dessa krav för att säkerställa enhetlig återföring av leveranser till organisationen.

Om informationsstrukturering och ISO/IEC 81346 

ISO/IEC 81346 är en robust standard för att hänvisa till tekniska anläggningsobjekt och därigenom strukturera, klassificera och tilldela unika referens-identiteter. Standarden baseras på olika sätt att betrakta objekt, såsom funktion, placering och sammansättning, kallade aspekter. Dessa aspekter kan utökas över tid enligt verksamhetens behov, vilket ger flexibilitet, oberoende av intressenter och stabilitet över objektens livscykel.

ISO/IEC 81346 är den snabbast växande standarden för referensbeteckning, klassificering och strukturering av objekt. Den ersätter tidigare standarder som KKS, BSAB96 och RDS-PP. CoClass, utvecklad av Svensk Byggtjänst, är nära besläktad med ISO/IEC 81346 och bygger på den.

Då ISO/IEC 81346 fungerar som en principsamling är konsten att tillämpa dessa principer enligt verksamhetens behov.

TCG är ledande i Norden när det gäller att hjälpa organisationer att tillämpa och övergå till ISO/IEC 81346.

Detaljer

  • TIDSOMFATTNING: 3h
  • FORMAT: Online
  • Pris: 6 950 kr + moms
För närvarande har vi inget planerat datum för kursen Få ut värdet av CoClass. Intresserad av att gå kursen? Anmäl ditt intresse nedan.

Träffa våra föreläsare

TCG Utbildning

Kursen arrangeras av

TCG

Mikael Törnkvist

Strategisk rådgivare

Åsa Blomgren

COACH & MENTAL TRÄNARE, STRATEGISK RÅDGIVARE

Utforska alla våra utbildningar & events 

TCG är ett av de få aktörerna på marknaden som har direkt erfarenhet från branschen, betydande roll i förändringen och samtidigt förmågan att översätta detta i praktiken. Det är det som gör oss unika, samtidigt som det är det vi vill dela med oss av. 

C/o: Ioffice
Drottninggatan 32
111 51 Stockholm

Org.nr. 556969 – 4226
Anmäl dig till eventet
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev