Påbyggnadskurs
MAX 10 deltagare

Bra signalhantering kräver struktur! Denna kurs riktar sig till dig som vill veta mer kring bra signalhantering i elektriska kretsar samt principer för digital kommunikation inom tekniska anläggningar och hur detta åstadkoms genom en kombination av standarderna IEC 61175, ISO/IEC 81346 och IEC 61850. Informationssamordning, anläggningsutveckling, fastighetsförvaltning eller i en drift- och underhållsorganisation.

KOSTNAD PER DELTAGARE 4 950 KR + MOMS

Förkunskapskrav

Detta är en påbyggnadskurs. Deltagaren bör ha genomgått kursen Projektera & konstruera enligt ISO/IEC 81346 eller har motsvarande förkunskaper.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om standarder för signalhantering i elektriska kretsar samt principer för digital kommunikation i relation till den internationella standardserien ISO/IEC 81346.

Du får insikter om varför en bra strukturering av anläggningen är viktigt inte bara vid konstruktion utan även under drift av anläggningen. Du får kunskap om hur du kan tillämpa modellering baserat på ISO/IEC 81346 för att beteckna och identifiera data för överföring i anläggningar. Standarder som IEC 61175-1 och konceptet IEC 61850 beskrivs.

Om informationsstrukturering och ISO/IEC 81346 

ISO/IEC 81346 är ett robust regelverk för att referensbeteckna tekniska anläggningsobjekt och därigenom strukturera och klassificera samt tilldela tekniska anläggningsobjekt unika referens-identiteter. Standarden bygger på att man skapar strukturer baserat på ett antal olika sätt att betrakta objekten, så som funktion, placering och sammansättning. Detta kallas för aspekter. Antalet aspekter kan utökas över tid efter verksamhetens behov. Genom detta uppnås flexibilitet, intressentoberoende och stabilitet över anläggningsobjektens livscykel.

IEC 61175-1 är en standard för strukturering och identifikation av signaler i anläggningar. Konceptet bygger på att det skapas ett enkelt men entydigt signalnamn som kopplas till den övervakade processen med hjälp av strukturer som byggs upp enligt ISO/IEC 81346. IEC 61175-1 innehåller principer både för logisk namnsättning kopplat till anläggningens funktioner och identifikation av elektriska eller logiska förbindelser för överföring av signal­informationen.

ISO och IEC jobbar för närvarande med att komplettera 81346-serien för nya tillämpnings­områden. Detta arbete görs i ett tätt samarbete mellan de båda organisationerna. TCG deltar aktivt i detta arbete och är idag Nordens ledande konsultföretag i att bistå organisationer vid tillämpningen av och övergång till dagens ISO/IEC 81346 med närliggande standarder.

Program

Program

DETALJER

 • TID: 08:15 – 12:00
 • FORMAT: Online
 • Pris: 4 950 kr + moms

AGENDA

 • Repetition om ISO/IEC 81346-serien
  • Kort om principer för strukturering
 • Signalhantering i el.-dokumentation enligt IEC 61175-1
  • Identifiering av signaler i elektriska kretsar
  • Signalinformationen kopplad till processen
 • Kommunikation baserad på objektmodell
  • Information i form av dataobjekt
  • IEC 61850, för effektiv dataöverföring
 • Dokumentera informationsöverföringen
  • Signaler i scheman
  • Signallistor
  • Konfigureringsfiler
 
För närvarande har vi inget planerat datum för kursen Signalhantering & digital kommunikation kombinerat med ISO/IEC 81346. Intresserad av att gå kursen? Anmäl ditt intresse nedan.

Träffa våra föreläsare

Kursen arrangeras av

TCG

Kursen arrangeras av

TCG

Jonas Thörnqvist

Specialist iso/iec 81346

Jonas Thörnqvist

Specialist iso/iec 81346

Utforska alla våra utbildningar & events 

TCG är ett av de få aktörerna på marknaden som har direkt erfarenhet från branschen, betydande roll i förändringen och samtidigt förmågan att översätta detta i praktiken. Det är det som gör oss unika, samtidigt som det är det vi vill dela med oss av. 

Anmäl dig till eventet
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev