Förändringsledning

Att växa med utmaningen

Har ni också fastnas i fällan att förändringsprojektet slutat som ett ”städprojekt”? Det stora jobbet ligger snarare i förändringsledningen, att lyckas med förankringen och de förändrade arbetssättet som krävs i verksamheten för att lyckas med en faktisk implementation och kulturförändring. 

Ofta fastnar ni i att springa på lösningen på vad och hur. Men varför och nyttan lämnas till någon annan. För oss är det viktigt att ägarskapet ligger hos verksamheten och inte landar i en konsultprodukt. 

Vi jobbar med utbildade beteendevetare och coacher som förankrar budskapet och höjer mognaden kring förändringsresan som bedrivs. Genom kompetenshöjande insatser, stort tålamod och en verktygslåda följer vi verksamheten och bäddar för en kulturförändring.

Förändringsledning Digital transformation TCG

Informationshantering måste vara flexibel

En av de mest lärorika delarna i vår metodik är att hjälpa till att lösa upp frågetecken. Ofta menar människor samma sak, men ser det från sina egna perspektiv och behov. Det är helt naturligt men betyder inte att den andra har fel. Den moderna informationshanteringen klarar att stödja flera perspektiv i samma informationsmodell. 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev