SS-EN ISO 19650

SS-EN ISO 19650

SS-EN ISO 19650 är en standard som beskriver principer för hantering av anläggningsinformation över hela tillgångens (anläggningens/utrustningens) livslängd.

Standarden belyser vikten på tydlighet i ägarskap och roller inom en organisation för hanteringen av anläggningsinformationen. De beskriver också hur en organisation ställer krav på sin egna organisation samt på entreprenörer, i t.ex. projekt, i hur anläggningsinformation ska hanteras under anläggningens olika livscykelsfaser.

Tillsammans med standarderna SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 55000 samt ISO/IEC 81346 bidrar standarden till en helhet med avseende på ett robust tillgångsförvaltning med regelverk och guide för organisationsstyrning, tillgångsförvaltning, informationshantering och informationsstruktur.

TCG är Nordens ledande konsultföretag i att bistå myndigheter och bolag vid deras implementering av SS-EN ISO 19650.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev