Upplev kraften av ordning

En investering för er framtida digitalisering av anläggningstillgångar

Upplev kraften av ordning

En investering för er framtida digitalisering av anläggningstillgångar

Nu när verksamheterna fokuserar på en mer tillgänglig teknisk anläggningsinformation med mål så som digitala tvillingar och prediktivt underhåll ändras också synen på informationssäkerhet.
Information som tidigare befann sig olika applikationer och med olika benämningar – ”finns i sjön” – blir nu samlad och aggregerad.
Kartan över de som nyttjar informationen växer både internt och externt. Behovet av informationssäkerhetsklassade objektet förekommer alltså på många olika ställen. Detta betyder i sin tur att klassningen måste slå igenom i många olika strukturer och ibland i många olika IT system.
Utöver det tillkommer livscykelperspektivet.
Vem äger informationen och vem ska ha tillgång till vad?

Vore detta enkelt skulle vi ha bättre koll än vad vi har idag.
Sanningen är att det är komplext. Verksamheten behöver guidning i hur frågan bör angripas.

Patrik Carlsson och Therese Andersson Hjelm tar sig an ämnet.

Kostnadsfritt

Det här eventet har redan ägt rum

Från företaget bakom succén 81346.com kommer Henrik Balslev och berättar om metoden för att lyckas med övertagandet av teknisk anläggningsinformation (dokumentation och data), varje gång!
I del 2 fördjupar vi oss i metoden och tipsar om hur ni kan göra för att nå samma framgång. Presentationen hålls på engelska.

From the company behind the famous 81346.com we are welcoming Henrik Balslev who will guide us through the method for successful takeover of technical asset information (documentation and data), which works every time!
In part 2, we dive deeper into the method and provide you with helpful tips on how to succeed. The presentation will be in English.

Kostnadsfritt

Det här eventet har redan ägt rum

Från företaget bakom succén 81346.com kommer Henrik Balslev och berättar om metoden för att lyckas med övertagandet av teknisk anläggningsinformation (dokumentation och data), varje gång!
I del 1 avslöjar vi hemligheten bakom framgången och tittar på kundexempel. Presentationen hålls på engelska

From the company behind the famous 81346.com we are welcoming Henrik Balslev who will guide us through the method for successful takeover of technical asset information (documentation and data), which works every time!
In part 1, we reveal the secret behind the success and look at client cases. The presentation will be in English

Kostnadsfritt

Maximo användarförening (maxanv.se)

Interoperabilitet – framtidslösningen som väcker starka känslor

Idag är det inget konstigt i att vi i vår vardag skriver in något i en sökmotor och sen förväntar oss information inom en blinkning. Men av någon anledning, när verksamheten försöker få till samma sak gällande sina tillgångar möts projekten av motstånd och uteblivna applåder. Vad är det som gör att interoperabilitet väcker så starka känslor? Har vi missförstått vad det handlar om? Är det okunskap?

Therese är strategisk rådgivare med bakgrund som lösningsarkitekt och beteendevetare. Under denna presentation tar hon er med på några tankebanor och verktyg som kan underlätta synen på interoperabilitet

Under en förmiddag fick TCG träffa studenter inom Bygg, Energi och Elteknik på plats på Nackademins branschdag i Solna.
För oss var det viktigt att få skicka med den tekniska anläggningsinformationens värde genom hela livscykeln. Vi valde det genom att initiera en tävling där de fick bygga ihop en Legofigur. Där fanns två val:

  • ”Ordning & Reda”: en sorterad, självinstruerande bricka med samtliga delar
  • ”Finns i sjön”: en odefinierad mängd bitar i en skål och en ritning

Tävlingen uppskattades, budskapet gick fram och vi har nu dragit lott vem som är vinnaren av 2 Grönan Live kort.

Grattis till Ramtin Shaeri som läser till Elingenjör

TCG hjälper verksamheter att få god kvalitet i sin tekniska anläggningsinformation.

Vi har gedigen branscherfarenhet inom energi, vatten & avlopp, processindustri, infrastruktur samt fastighet.

Målbild & roadmap

Målbild & roadmap

Oavsett om du ska göra en större eller mindre förändring i din verksamhet är det viktigt att enas om vart ni vill och vägen dit. Genom att tillsammans skapa en nulägesbild, nulägesanalys och sedan rikta pilarna mot en gemensam målbild tas höjd för hela behovet och förändringen blir stabilare och minskar risken för ad hoc- lösningar. Investeringen blir kostnadseffektiv och lönsam TCG erbjuder effektiva beprövade lösningar för att få medarbetare, beslutsfattare och företagsledningar att enas kring behov och omfattning av förändringen.
Läs mer

Transformation & förändring

Definierar målet

För att få ut effekt av företagets digitala transformation krävs ordning och reda  kring hela informationsflödet, ett gemensamt språk och kvalitetssäkrad information. Utan det är målet att uppnå interopabilitet avsevärt mycket svårare, om än omöjligt. Att följa standarder ger inte bara ett gemensamt språk internt utan ökar flexibiliteten för utbyten även externt Konsten att identifiera, inventera och strukturera är ofta mer omfattande än väntat, men med TCG har arbetat fram beprövade metoder för att inte bara säkra informationsstrukturer utan också anpassade processer och roller, ett genomtänkt systemlandskap och en organisering för att uppnå kontrollerad förvaltning och högre kvalitet.
Läs mer

Coachar & förändringsledning

Definierar målet

Att genomgå förändringar kan upplevas på många sätt. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får. Många knutar ska lösas upp på vägen. Förståelse för verksamhetens gemensamma behov till skillnad från att lösa en unik uppgift Att hitta förståelse och motivation att genomföra förändringar I ett projekt och efter att förändringen är implemeneterad kräver närvaro, empati och erfarenhet ifrån branschen.
Läs mer
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev