ISO/IEC 81346

ISO/IEC 81346

ISO/IEC 81346​

För att nå ett hållbart värde över tid behöver du ha koll på verksamhetens information.
Mängden information, eller data, ökar i snabb takt i och med att tekniska lösningar och funktioner blir vanligare. De verksamheter som tidigt hittar en struktur och förvaltning att hantera och sortera sin information kommer bli de som snabbt och flexibelt kan hantera kommande utvecklingskrav. Den tid  som idag läggs av medarbetare att söka fram rätt information är betydligt mer omfattande än vad som är nödvändigt. Risken blir då att egna lösningar börjar skapas och värdefull information för beslut kan saknas och datakvalitén sjunker dramatiskt.

Genom en tydlig och väl förankrad informationsstrategi kan man uppnå 5 huvuddelar:

  • Vart informationen skapas, master data, identifieras vilket kvalitetssäkrar informationen vid integrationen
  • Det går att veta hur man ska arbeta med informationen, hur den namnges, sorteras och var den lagras
  • Det är tydligt vem som ansvarar för vad och när det utförs. Det finns en tydlig versionshantering för alla dokument och på all information
  • Det finns en organisation på plats som kan hantera det problem som uppkommer
  • Det finns ett utvecklat systemstöd för att hantera informationen

ISO/IEC 81346 är robust regelverk för klassificera och skapa relationer mellan anläggningsobjekt samt tilldela dessa unika identiteter. Standarden bygger på ett antal ”aspekter” (Placering, Funktion, Produkt…) som kan utökas över tid efter verksamhetens behov. Genom detta uppnås flexibilitet, intressentoberoende och stabilitet över anläggningsobjektets livscykel.

ISO/IEC 81346 har genom sina mångfacettering etablerat sig som den snabbast växande standarden för objektklassifikationer.

Då standarden kan betraktas som ett bibliotek av allmänna principer ligger konsttrycket i att tillämpa dessa principer utifrån den aktuella verksamhetens beskaffenhet och dess behov.

TCG är Nordens ledande konsultföretag i att bistå myndigheter och bolag vid deras övergång till ISO/IEC 81346.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev