Informationshantering

TCG Informationsförvaltning

Den bortglömda informationshanteringen

Vi upplever ofta att prioriteringen av informationshanteringen tappades bort i och med att informationen började lagras i system. Innan dess fanns en hel profession som visste exakt hur man skulle säkerställa informationshanteringen för att uppnå ett värde. 

Dokumentationsavdelningen kvalitetssäkrade att informationen skapades och hanterades enligt uppsatta riktlinjer. Med den ökade informationsmängden som måste hanteras och digitaliseringen har det blivit tydligt att hanteringen av informationen återigen måste hamna högre upp på de strategiska agendorna. 

Spela videoklipp

Digital representation

En digital tvilling är ett tillvägagångssätt för att hantera teknisk information och processer. Från enskilda komponenter till en komplett anläggning. Varje enskilt objekt, system och tillgång har sin associerade informationskopia, vilken utgörs av all sorts teknisk information som är relaterad till den.

Den digitala tvillingen skapas under projektfasen och används och underhålls i driftfasen. Dess omfattning varierar beroende på ditt fokus och roll, från några få informationselement till tiotusentals dataposter. 

Den bortglömda informationshanteringen

Vi upplever ofta att prioriteringen av informationshanteringen tappades bort i och med att informationen började lagras i system. Innan dess fanns en hel profession som visste exakt hur man skulle säkerställa informationshanteringen för att uppnå ett värde. 

Dokumentationsavdelningen kvalitetssäkrade att informationen skapades och hanterades enligt uppsatta riktlinjer. Med den ökade informationsmängden som måste hanteras och digitaliseringen har det blivit tydligt att hanteringen av informationen återigen måste hamna högre upp på de strategiska agendorna. 

TCG Informationsförvaltning
Spela videoklipp

Digital representation

En digital tvilling är ett tillvägagångssätt för att hantera teknisk information och processer. Från enskilda komponenter till en komplett anläggning. Varje enskilt objekt, system och tillgång har sin associerade informationskopia, vilken utgörs av all sorts teknisk information som är relaterad till den.

Den digitala tvillingen skapas under projektfasen och används och underhålls i driftfasen. Dess omfattning varierar beroende på ditt fokus och roll, från några få informationselement till tiotusentals dataposter. 

Helheten

Oavsett vilket syfte förändringsarbetet har som inledning resulterar det i att hela triangeln påverkas. 

TCGs ramverk stödjer alla aspekter:
– Processer och arbetssätt
– Informationsstrukturer
– Roller och organisering
– Systemstöd

Spela videoklipp
TCG Informationsförvaltning

Informationsförvaltning

Informationsförvaltning är en nyckelkomponent för organisationer som strävar efter effektiv hantering av sina tillgångar. Vi förstår vikten av att samla in, organisera och underhålla information om tillgångar, både fysiska och digitala, för att möjliggöra informerade beslut och maximera resurseffektiviteten.

Genom vår strategiska rådgivning täcker vi hela livscykeln för tillgångshantering, från planering och investering till drift, underhåll och avveckling. Låt oss hjälpa er att etablera och förbättra er informationsförvaltning, så att ni kan optimera användningen av era tillgångar och uppnå era affärsmål på ett kostnadseffektivt sätt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev