Upplev kraften av ordning

En investering för er framtida digitalisering av anläggningstillgångar

Upplev kraften av ordning

En investering för er framtida digitalisering av anläggningstillgångar

19/9

Utbildning

Signalhantering (IEC 61175) och digital kommunikation (IEC 61850) i kombination med ISO/IEC 81346

Bra signalhantering kräver struktur! Denna kurs riktar sig till dig som vill veta mer kring bra signalhantering i elektiska kretsar samt principer för digital kommunikation inom tekniska anläggningar och hur detta åstadkoms genom en kombination av standarderna IEC 61175, ISO/IEC 81346 och IEC 61850.informationssamordning, anläggningsutveckling, fastighetsförvaltning eller i en drift- och underhållsorganisation.

Förkunskapskrav: Detta är en påbyggnadskurs. Deltagaren bör ha genomgått kursen Projektera / Konstruera enligt ISO/IEC 81346 eller har motsvarande förkunskaper.

20/9

Utbildning

Ägarskap inom informationshantering

Ledningsgruppens engagemang och sponsorskap i en transformationsresa är avgörande för att lyckas. Hantera teknisk anläggningsinformation har hittills inte varit högst på agendan, men blir allt viktigare för en effektiv tillgångsförvaltning. 

Kursen beskriver informationshanteringens betydelse i digitaliseringen och fördjupning i olika begrepp så som informationskvalitet, informationsskuld och informationsägarskap.

Bra signalhantering kräver struktur! Denna kurs riktar sig till dig som vill veta mer kring bra signalhantering i elektiska kretsar samt principer för digital kommunikation inom tekniska anläggningar och hur detta åstadkoms genom en kombination av standarderna IEC 61175, ISO/IEC 81346 och IEC 61850.

Förkunskapskrav: Detta är en påbyggnadskurs. Deltagaren bör ha genomgått kursen Projektera / Konstruera enligt ISO/IEC 81346 eller har motsvarande förkunskaper.

TCG hjälper verksamheter att få god kvalitet i sin tekniska anläggningsinformation.

Vi har gedigen branscherfarenhet inom energi, vatten & avlopp, processindustri, infrastruktur samt fastighet.

Målbild & roadmap

Målbild & roadmap

Oavsett om du ska göra en större eller mindre förändring i din verksamhet är det viktigt att enas om vart ni vill och vägen dit. Genom att tillsammans skapa en nulägesbild, nulägesanalys och sedan rikta pilarna mot en gemensam målbild tas höjd för hela behovet och förändringen blir stabilare och minskar risken för ad hoc- lösningar. Investeringen blir kostnadseffektiv och lönsam TCG erbjuder effektiva beprövade lösningar för att få medarbetare, beslutsfattare och företagsledningar att enas kring behov och omfattning av förändringen.
Läs mer

Transformation & förändring

Definierar målet

För att få ut effekt av företagets digitala transformation krävs ordning och reda  kring hela informationsflödet, ett gemensamt språk och kvalitetssäkrad information. Utan det är målet att uppnå interopabilitet avsevärt mycket svårare, om än omöjligt. Att följa standarder ger inte bara ett gemensamt språk internt utan ökar flexibiliteten för utbyten även externt Konsten att identifiera, inventera och strukturera är ofta mer omfattande än väntat, men med TCG har arbetat fram beprövade metoder för att inte bara säkra informationsstrukturer utan också anpassade processer och roller, ett genomtänkt systemlandskap och en organisering för att uppnå kontrollerad förvaltning och högre kvalitet.
Läs mer

Coachar & förändringsledning

Definierar målet

Att genomgå förändringar kan upplevas på många sätt. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får. Många knutar ska lösas upp på vägen. Förståelse för verksamhetens gemensamma behov till skillnad från att lösa en unik uppgift Att hitta förståelse och motivation att genomföra förändringar I ett projekt och efter att förändringen är implemeneterad kräver närvaro, empati och erfarenhet ifrån branschen.
Läs mer
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till eventet