Om TCG

Vision

Vi transformerar företag mot maximerade flöden

Energi – process – fastighet – infrastruktur

Utmaning

Vår erfarenhet säger att verksamheterna idag brister i förmågan att hantera sina informationstillgångar på ett effektivt sätt. Onödigt mycket tid läggs på att söka och validera information som stödjer den dagliga verksamheten. Ambitionen finns liksom stora datamängder, men tydlighet i arbetssätt och hur informationen ska nyttjas och förvaltas saknas. 

Tillfört värde

TCGs ramverk är framtaget för att knyta samman datamängder på ett strukturerat sätt för att tydliggöra och optimera informationshanteringen.

Målbilden är att informationen beskrivs som:
– Tillgänglig
– Riktig
– Relevant
– Säker

Det resulterar i bättre underlag för investeringar, effektivare och säkrare drift och underhåll. Det är grunden för nästa steg inom digitalisering och nyttjande av data.

Utvecklingsresan

Ibland känns utmaningarna många och ryggsäcken för informationsskulden övermäktig. 
Det vi gör är att skapa samsyn och rama in de faktiska utmaningarna, rikta ambitionerna mot en tydlig vision och målbild samt följa med er på resan till förverkligande. För att säkerställa det jobbar vi med kompetenshöjande aktiviteter och förändringsledning längs hela resan. 

ERFARENHET FRÅN OLIKA INDUSTRIER

Stor som liten, gammal som ny, branscher med hög tillgångsintensitet kräver komplexa anläggningar med komplexa system. Detta leder oundvikligen till stora datamängder och utmaningar kring hur man ska hantera dem på ett effektivt sätt.

Vi har erfarenhet av:
– Energi
– Kärnkraft
– VA
– Process
– Olja & gas
– Infrastruktur
– Komplexa fastigheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev